04.07.2023 Nisis Kreta - Rethymnon Stadthafen, 197 sm:

 

02.07.2023 Nisis Dhia - Ormos Mesaios, 155 sm:

 

25.06.2023 Nisis Kreta - Stadthafen Sitia, 104 sm:

 

12.06.2023 Nisis Kreta - Ormos Spinalonga, 80 sm:

 

11.06.2023 Nisis Dhia - Ormos Mesaios, 40 sm:

 

24.04.2023 Nisis Kreta - Rethymnon Stadthafen, 0 sm:

 

20.04.2023 Nisis Kreta - Rethymnon Stadthafen, 0 sm:

 

30.03.2023 Nisis Kreta - Rethymnon Stadthafen, 0 sm:

 

< Ende der Liste >